2022. gada 11. februārī plkst. 15.00 LU Socioloģijas un sociālā darba, politikas zinātnes un plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē LU Sociālo zinātņu fakultātē IEVA DANIELA BEINAROVIČA aizstāvēs promocijas darbu “Rīcībpolitikas mācīšanās un maiņa pēc ārkārtas situācijām Latvijā” zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) politikas zinātnē iegūšanai.

Recenzenti:

  • Juris Pupčenoks (Ph.D.), asociētais profesors, Marista Koledža (Ņujorkas štats, ASV), (Marist College, New York)
  • Inga Lapiņa (Dr.oec.), vadošā pētniece, Rīgas Tehniskā universitāte
  • Diana Šaparniene (Diana Šaparnienė) (Ph.D.), profesore, Klaipēdas Universitāte (Lietuva)

Ar promocijas darbu iespējams iepazīties Latvijas Universitātes Bibliotēkā (Rīgā, Raiņa bulvārī 19) vai Sociālo zinātņu fakultātes mājaslapā: https://www.szf.lu.lv/petnieciba/promocijas-darbi/ 

Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem reģistrēšanās promocijas padomes sēdes tiešsaistes videokonferencei "Zoom" platformā iespējama, nosūtot e-pastu uz Velta.Skolmeistere@lu.lv

Dalīties