4. martā LU Socioloģijas un sociālā darba, politikas zinātnes un plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas zinātnes promocijas padome atklātā sēdē Lienei Viļumai piešķīrusi zinātnisko doktora grādu (Ph.D.) plašsaziņas līdzekļos un komunikācijā par promocijas darbu "Lietotāja pieredzes projektēšana: Latvijas Universitātes tīmekļvietnes informācijas arhitektūra”.

Atklātās balsošanas rezultāti: PAR  – 7, PRET – 0, ATTURAS  – 0.

Dalīties