16. jūnijā norisinājās LU SZF Komunikācijas zinātnes bakalaura un maģistra studiju programmu absolventu darba devēju forums. Tā uzdevums bija turpināt mācībspēku un uzņēmēju, valsts un pašvaldību institūciju un mediju vadītāju un augsta līmeņa profesionāļu diskusiju par universitātē gūto komunikācijas zinātnes speciālistu izglītību, darba tirgū nepieciešamajām zināšanām, prasmēm  un kompetencēm.

Foruma laikā studiju programmu vadītājiem un mācībspēkiem bija  iespējams  iepazīties ar darba devēju vērtējumu, uzklausīt idejas un stiprināt sadarbības saites ar mediju, korporatīvās komunikācijas un informāciju nozares darba devējiem un studiju virzienu “Informācijas un komunikācijas zinātnes”.

Forumā piedalījās komunikācijas nozares profesionāļi

 • Viktorija Buraka, LU Inovāciju centra vecākā eksperte, Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem valdes locekle
 • Antra Bork-Ržečicka, aģentūras “Public ID” vadītāja, Latvijas Komunikācijas nozares asociācijas prezidente,
 • Kārlis Dagilis, Latvijas Radio ziņu dienesta galvenais redaktors,
 • Dana Hasana, “Lidl Latvija” komunikācijas vadītāja Latvijā un Igaunijā,
 • Ilmārs Latkovskis, producentu grupas “Hansa Media” galvenais redaktors,
 • Māra Miķelsone, viena no “IR” redaktorēm,
 • Dagnija Neimane, Latvijas Televīzijas ziņu dienesta galvenā redaktore,
 • Ilze Pavlova, LR Ministru kabineta Komunikācijas departamenta vadītāja,
 • Egita Segliņa, “Delfi” žurnālu galvenā redaktore,
 • Ivars Svilāns, ziņu aģentūras LETA Datu pakalpojumu attīstības vadītājs,
 • Augusts Zilberts, Latvijas Nacionālās bibliotēkas sabiedrisko attiecību vadītājs.

Foruma ietvaros LU SZF mācībspēki iesaistījās diskusijā ar nozares profesionāļiem, lai dalītos vīzijā par jomas nākotnes perspektīvām un profesionālajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm, kas nepieciešamas jaunajiem speciālistiem tirgū ienākšanas brīdī. Forumā tika apspriesti tādi jautājumi kā, piemēram, motivētu studentu piesaiste, darba tirgum nepieciešamo prasmju efektīvāka attīstīšana studiju laikā, jaunāko zinātnes sasniegumu integrācija studiju programmās u.c.

Forumā izskanēja bažas par komunikācijas speciālistu trūkumu nozarē. Antra Bork-Ržečicka uzsvēra, ka Latvijas Universitāte ir nešaubīgi lielākā jomas kalve Latvijā – gan kvantitatīvā, gan kvalitatīvā ziņā universitāte spēlē ļoti lielu lomu komunikācijas nozares un biznesa attīstībā. Komunikācijas nozare kā tāda ir mainījusi fokusu no apkalpojošas uz stratēģiskas vadības funkciju, līdz ar to augsti kvalificētus speciālistus nozarē nākotnē noteikti vajadzēs.

Domājot par jaunajiem profesionāļiem, kuri ienāk darba tirgū, speciālisti iezīmēja, ka sagaida absolventus, kuri ir attīstījuši plašu prasmju spektru, tai skaitā arī spēju sadarboties, vadīt un plānot, kuri spēj domāt kontekstuāli, spēj analizēt un radīt kvalitatīvus tekstus, materiālus, kuri izrāda iniciatīvu un paši uzņemas vadību, kā arī spēj strādāt ar datiem un izprot jaunās digitālās tehnoloģijas.

Noslēgumā LU SZF mācībspēki izteica pateicību par nozares profesionāļu izrādīto atbalstu un interesi, kā arī sniegto kritiku un ierosinājumiem. Forums ir devis nepieciešamo impulsu ciešākai un regulārai sadarbībai ar nozares profesionāļiem nākotnē.

Dalīties