Amsterdamas Universitātes apgādā klajā nākusi kolektīvā monogrāfija “Friction. Fragmentation, and Diversity: Localized Politics of European Memories”, kas tapusi ERA.NET+ programmas projektā ““Dzīve kopā ar sarežģītām atmiņām un dažādām identitātēm” (“Living Together with Difficult Memories and Diverse Identities” (LIVINGMEMORIES)).

Kolektīvajā monogrāfijā ir iekļautas divas nodaļas, kuru autori ir LU Sociālo zinātņu fakultātes pētnieki. Komunikācijas studiju nodaļas docente Laura Ardava-Āboliņa un Socioloģijas nodaļas docents Jurijs Ņikišins nodaļā “Social Memories of Transformative Events in Post-Communist Latvia. Ethnic and Generational Dimensions”, izmantojot plašu kvantitatīvo datu materiālu, aplūko Latvijas iedzīvotāju dažādu sociālo grupu attieksmi pret pagātnes notikumiem un konstatē konfliktu joslas. Savukārt Komunikācijas studiju nodaļas docente Zane Radzobe un Sociālo zinātņu fakultātes bijušais mācībspēks Didzis Bērziņš nodaļā “Living Together. Memory Diversity in Latvia” iztirzā holokausta atmiņu un tā prakses Latvijā.

Vairāk par grāmatu sk.: https://www.aup.nl/en/book/9789463726757/friction-fragmentation-and-diversity#toc 

“LIVINGMEMORIES” – starpdisciplinārs sociālo un humanitāro zinātņu projekts, kura uzmanības centrā ir sociālās atmiņas problemātika, konfliktu un protestu kustību nospiedumi atmiņā un identitātē. Projekta ietvaros kopā strādāja pētnieku grupas no Helsinku Universitātes, kas ir vadošā partnere, Permas Valsts politehniskās Universitātes, Tartu Universitātes, Frankfurtes pie Mainas Gētes Universitātes, Koča Universitātes Stambulā, Latvijas Universitātes, un projekta koordinatore – Dr. phil. Kirsti Salmi-Niklandera no Helsinku Universitātes. Projektu LU īstenoja Sociālās atmiņas pētniecības centrs – SZF Sociālo un politisko pētījumu institūta (SPPI) starpnozaru pētnieciskā struktūrvienība.

Dalīties