Turpinot tradīciju rīkot mācību konferences, arī šogad Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes (LU SZF) maģistra studiju programmas “Bibliotēkzinātne un informācija” pirmā kursa studenti ir izmēģinājuši spēkus konferences organizēšanā, pulcējot gan studentus, pasniedzējus, gan citus interesentus. Mācību konference notika šī gada 9. decembrī, un šogad izvēlēts nosaukums “Bibliotēka mūsu ““LIKE”metā”, vēršot uzmanību uz mūsdienu kultūrai raksturīgo “like” jeb “patīk” vērtēšanu visdažādākajos kontekstos.

Konferencē tika prezentēti septiņi aktuāli studentu pētījumi, kā arī viens LU SZF absolventes pētījums. Atbilstoši konferences iniciatores, maģistra studiju programmas “Bibliotēkzinātnes un informācija’’ direktores Dr.philol. Dainas Pakalnas mestajam izaicinājumam, konference tika organizēta, iztēlojoties, ka pasākums notiek sadarbībā ar kādu no ārvalstu universitātēm un atrodas kādā tālā ārvalstī. Šogad šis spēles elements tika iztēlots, par sadarbības partneri izlozējot Britu Kolumbijas Universitāti no Kanādas. Attiecīgi pasākuma norise tika ieturēta atbilstošā noformējumā, ar Kanādai raksturīgu simboliku, pateicoties Kanādas vēstniecības atsaucībai un atbalstam.

Studiju programmas pasniedzēji un studenti ir gandarīti, ka šogad konferenci izdevās rīkot klātienē, LU SZF Lauvas ielā 4, Jesajas Berlina auditorijā, ņemot vērā to, ka pēdējos divos gados “Covid-19’’ pandēmijas apstākļos nācās konferenci pārnest uz virtuālo vidi. Tiesa, arī šogad attālinātās iespējas tika izmantotas, tādējādi pierādot, ka mūsdienās ar digitālo prasmju palīdzību jebkuri izaicinājumi ir atrisināmi. Konference tika atklāta ar ierakstītu videosveicienu, tapušu īpaši šim pasākumam, no Kanādas Federācijas bibliotēku asociācijas priekšsēdētājas Lorisijas Makloedas, un viens no referātiem tika prezentēts tiešsaistē, izmantojot pieslēgumu ar Microsoft aplikāciju “Teams”, referentei Aijai Volkai atrodoties Ventspilī.

Konferenci atklājot, klātienē sveicienu un laba vēlējumus un ierosinājumus turpmākajā studiju procesā deva īpašais viesis – Latvijas bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja Māra Jēkabsone. Konferences gaitā viņa arī aktīvi iesaistījās, uzdodot jautājumus par pētījumiem un daloties ar savu redzējumu par tēmām, kas raisīja diskusijas. M.Jēkabsone savā uzrunā uzsvēra, ka interese par pasākuma apmeklējumu ir ne vien saistošo referātu tematu dēļ, bet arī tamdēļ, ka apzinās: studējošās referentes ir vienlaikus praktizējošas bibliotekāres, un konference ir lielisks formāts ne vien zinātniskai apcerei, bet arī nozares praktiķu viedokļu apmaiņai un tīklošanai. M. Jēkabsone novēlēja, ka pētījumu rezultāti izskanētu pēc iespējas plašāk nozares speciālistu vidū.

Konferences pirmā daļa bija veltīta bibliotēkas attīstības un vides tematikai, un ar moderatores prasmēm sevi apliecināja LU SZF bakalaura programmas ‘’Informācijas pārvaldība’’ absolvente, šobrīd maģistra studiju programmas ‘’Bibliotēkzinātne un informācija’’ 1.kursa studente Margarita Karule. Savukārt otro daļu, kas bija veltīta komunikācijas un informācijas aspektiem bibliotēkā, moderēja vadībzinības maģistre, šobrīd maģistra studiju programmas ‘’Bibliotēkzinātne un informācija’’ 1.kursa studente un arī konferences organizācijas komitejas priekššēdētāja Krista Karabeško.

Pirmais prezentētais pētījums bija ar nosaukumu “Latvijas Bibliotekāru biedrība kā Latvijas spogulis: toreiz un tagad”. Ar prezentāciju uzstājās LU SZF absolvente Aiga Pīķe. Pēc tam A.Pīķe prezentēja arī maģistra studiju programmas studentes Danielas Šterensus pētījuma “Ilgtspējīgā attīstība bibliotēkās” rezultātus. Turpinājumā uzstājās Krista Karabeško ar priekšlasījumu par “Bibliotēkas apmeklējuma paradumu maiņu, mainoties bibliotēkas vide’’, un Vineta Žogota ar pētījumu “Bibliotekāra profesijai nepieciešamās kompetences”.

Otro daļu atklāja maģistra studiju programmas studente Maija Gailuma, rosinot diskusiju arī klātienē pēc prezentētajiem atklājumiem par “Sasveicināšanos kā cieņas izrādīšanu”. Margarita Karule analizēja tiešsaistes ceļvečus augstskolu bibliotēkās – piedāvājumu un iespējas. Aija Volka iepazīstināja ar pētījumu par bibliotēkas e-katalogu mūsu “like” atzīmēšanas laikmetā. Konferenci noslēdza Ilze Rozentāle ar tēmu “Cik LIKEmetīgi ir bibliotēku konti sociālajos tīklos”, raisot kaismīgākās diskusijas par to, kādus secinājumus bibliotekāri var izdarīt pēc tā, kādus vērtējumus sociālajos tīklos liek apmeklētāji.

Rezumējot konferences dalībnieki varēja vienoties, ka bibliotēkām mūsdienās neizbēgami nākas pielāgoties laikmeta garam, tehnoloģiju attīstībai, domāšanas virziena maiņai, tajā pašā laikā saglabājot apziņu, taču, saglabājot vērīgumu par to, kuras laikmetīgās tedences ir pozitīvas un kurās pastāv kādi no riskiem, kuru pavadā nevajadzētu nonākt, lai saglabātu kvalitātes uzstādījumus un galvenos iestādes mērķus sabiedrības kopējā labuma vārdā.

Pilnie referāti rakstītā formātā būs lasāmi no 16.decembra konferences vietnē https://konferencekanada.wordpress.com/ . Konferencei tika izveidots arī konts sociālajā tīklā ‘’Instagram’’: @bibliotekamusulikemeta.

Dalīties