Foto: Sekcijas referenti. Ekrānuzņēmums, 2023. gada 23. janvāris, plkst. 20:50.

Pieejams 23. janvārī notikušās LU 81. starptautiskās zinātniskās konferences Latvijas Zinātnes padomes (LZP) Fundamentālo un lietiško pētījumu programmas (FLPP) projekta “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana” sekcijas videoieraksts.

Sekcijā izskanēja septiņi ziņojumi, kuru autori – profesore Vita Zelče, profesore Ilze Matīse-Van Houtana, emeritētā profesore Skaidrīte Lasmane, asociētā profesore Marita Zitmane, asociētais profesors Ojārs Skudra, doktora zinātniskā grāda pretendents Oskars Gruziņš, doktora zinātniskā grāda pretendents Mārtiņs Pričins, doktorante Elza Lāma, doktorante Lilija Geine-Romanova, kā arī Latvijas Okupācijas muzeja pētnieces Lelde Neimane un Evita Feldentāle.

Laipni aicinām skatīt videoierakstu! Tas pieejams: https://youtu.be/vJXUGDkWxb8 

Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana” (lzp-2019/1-0278) mērķis ir starpdisciplinārā griezumā izpētīt dezinformācijas un sazvērestību vēstījumu vietu Latvijas informācijas telpā, kā arī tās ietekmi uz cilvēku dzīvi, veselību, drošību un labklājību, iztirzājot Latvijas sabiedrības pieredzi 20. gadsimta totalitārisma laikmetā un periodā pēc neatkarības atgūšanas, un izvērtēt dezinformācijas un sazvērestību radītos riskus mūsdienu demokrātijai un tās vērtībām. Jaunradīto zināšanu uzdevums ir veidot sapratni par dezinformāciju un aizraušanos ar sazvērestībām un sekmēt faktu pārbaudi un kritiskās domāšanas kultūras attīstību Latvijā. Pētījums norit divos galvenajos virzienos: 1) vēstures pētījumā tiek analizētas dezinformācijas plūsmu un ticības sazvērestībai dinamika kopš 20. gs. 30. gadu vidus, kad Latvija pārstāja būt demokrātiska valsts un piedzīvoja divas totalitāru valstu okupācijas; 2) dezinformācijas un sazvērestību esamība mūsdienu Latvijas informatīvajā telpā, it īpaši digitālajos medijos.

Dalīties