2023.gada 22.maijā Eiropas sociālā pētījuma Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijs (ESS ERIC, European Social Survey ESS European Research Infrastructure Consortium) piedalās seminārā “Zinātniskie dati par sabiedrību Ukrainā”, kura tēma ir Ukraina Eiropas pētniecības infrastruktūrās sociālajās un humanitārajās zinātnēs.

Vebināru organizē Eiropas sociālo un humanitāro zinātņu alianse (European Alliances for Social Sciences and Humanities), kuras biedrs ir ESS ERIC sadarbībā ar ESFRI sociālo un kultūras inovāciju stratēģisko darba grupu.

Vebināra programma apskatāma te.

Eiropas sociālais pētījums (European Social Survey, ESS) ir starptautiska socioloģiska aptauja, kas tiek realizēta Eiropā kopš 2001. gada. Reizi divos gados tiek īstenotas tiešās intervijas, aptaujājot konkrētu valstu iedzīvotājus, ik reizi no jauna veicot aptaujas dalībnieku atlasi pēc reprezentativitātes principiem. Projektu vada ESS galvenā zinātniskā grupa (ESS Core Scientific Team) Londonas Universitātes profesora Rorija Fitžeralda (Rory Fitzgerald, University of London) vadībā, bet valstu līmenī par pētījuma veikšanu atbild nacionālie koordinatori un nacionālās darba grupas.

 

2023.gada janvārī uzsākta ESS pētījuma 11.kārtas īstenošana Latvijā (ES RTD/2023/01), kuras izpildi nodrošina Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījuma institūta (LU SZF SPPI) darba grupa LU SZF docenta un LU SZF SPPI vadošā pētnieka Dr.sc.soc. Jurija Ņikišina vadībā. Pētījums Latvijā tiek finansēts no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 26. maija noteikumiem nr. 259. Pētījuma administratīvo uzraudzību īsteno Izglītības un zinātnes ministrija un Latvijas Zinātnes padome.

Papildu informācija par 22.05.2023. vebināru angļu valodā:

The webinar aims to be a mutual learning opportunity for involvement of Ukraine in research infrastructures, addressing research infrastructure-practitioners, funders from the European, national and private level as well as delegates from ESFRI and national research infrastructures. It will give the floor to research infrastructures that have already started cooperation with Ukraine to talk about their lessons learnt and challenges encountered. Also, the webinar intends to highlight the potential impact of social sciences and humanities research infrastructures for different policy areas. It will finally highlight current funding gaps and opportunities. The discussion will be concluded by a proposal for next steps in collaboration in the near future.

Those who are interested in joining can register at:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZWCtCXmNHsrVmM3dV0BiLYG-eezG5eMOMig5lwBplEppK7g/viewform

   

Dalīties