SZF Antropoloģijas studiju nodaļas lektors Artūrs Pokšāns Tartu Universitātē, aizstāvot promocijas darbu ''Upbringing in places of scarcity: reproduction of violence and inequality in Latvian residential education'' ieguvis filozofijas zinātņu doktora grādu (PhD) etnoloģijas apakšnozarē.  

Sveicam un vēlam jaunus un izcilus panākumus akadēmiskajā darbībā! 

Dalīties