Janvārī LU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūtā (SPPI) uzsākta Latvijas Zinātnes padomes (LZP) Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas (FLPP) projekta ''Rīgas Uzvaras laukuma pār-stāstīšana'' (Re-storying the Victory Square in Riga) (ReVi) īstenošana.

Zinātniskā projekta uzmanības centrā ir vispretrunīgākā vieta Latvijas Republikas galvaspilsētā Rīgā – Uzvaras laukums, kurā līdz 2022. gada 25. augustam atradās 1985. gadā uzstādītais piemineklis Padomju Latvijas un Rīgas atbrīvotājiem no vācu fašistiskajiem iebrucējiem. Projekta mērķis ir ''pārstāstīt'' Uzvaras laukumu, balstoties uz detalizētām jaunradītām zināšanām par šās vietas vēsturi un mūsdienu diskursu, tādējādi sekmējot drošību, demokrātijas pozīcijas un vispārcilvēciskās vērtības. Projekta teorētisko ietvaru veido pār-stāstīšanas (re-storying), atmiņas tekstūras (texture of memory) un mediju/vēstījuma teorētiskās pieejas. Pētījumu īstenošanas gaitā notiks arhīvu dokumentu, drukāto un rokraksta tekstuālo, kā arī vizuālo materiālu u.c. pagātnes liecību studijas, tiks veikta reprezentatīva Latvijas iedzīvotāju aptauja, kā arī vairākas atsevišķu mērķgrupu tiešsaistes un klātienes tematiskās aptaujas. Pētnieki īstenos līdzdalīgos un distancētos novērojumus, veiks intervijas un mediju reprezentāciju analīzi. Izmantojot pār-stāstīšanas pieeju, kas izveidota un attīstīta, pētot koloniālisma ietekmi un attiecības ar dažādu sociālo grupu kolektīvo atmiņu, un pētījuma īstenošanas gaitā iegūtos datus, kā arī lietojot dažādas stāstīšanas prakses, tiks veidoti jauni stāsti, kas adresēti vairākām mērķauditorijām – akadēmiskajai publikai un studentiem, Rīgas un Latvijas iedzīvotājiem un tūristiem. Projekta īstenošanas gaitā tiks radītas zinātniskas un populārzinātniskas publikācijas, notiks rezultātu prezentācija starptautiskajās un vietējās zinātniskajās konferencēs, materiāli tūrisma gidiem, virtuālā ekskursijas, video un audio materiāli.

Pētnieku komandā LU Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļas emeritētā profesore Skaidrīte Lasmane un asociētā profesore Marita Zitmane, docente Laura Ardava-Āboliņa, Multimediju studijas vadītājs Roberts Vīksne, sociālo zinātņu doktorants Svjatoslavs Kotovs, komunikācijas zinātnes bakalaura studiju programmas studentes Evelīna Kukarela un Anželika Litvinoviča. Februārī pētnieku komandai pievienosies arī profesore Vita Zelče un asociētais profesors Sergii Pakhomenko.

Projekta īstenošanas pirmajā mēnesī pētnieku uzmanības centrā pētījuma pamatā esošās teorētiskās pieejas, ētikas normu ievērošanas nozīme projekta ReVi īstenošanā, datu vākšana un datubāzes veidošana un komunikācijas plānošana. Šie jautājumi arī tika pārrunāti projekta komandas pirmajos semināros.

LZP FLPP projekts ''Rīgas Uzvaras laukuma pār-stāstīšana'' (lzp-2023/1-0237) īstenošana jānoslēdz 2026. gada 31. decembrī.

 

Dalīties