Rīt, 28. martā plkst. 17.00, notiks ikgadējais Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem (LASAP) labāko Latvijas augstskolu studentu noslēguma darbu prezentāciju pasākums. Liels prieks ir ziņot, ka tajā piedalīsies arī trīs LU SZF absolventes ar šādu darbu priekšlasījumiem:

Silvija Rudzika “Sociāli nozīmīgu jautājumu reprezentācija virtuālo ietekmētāju komunikācijā sociālajā medijā “Instagram”;

Viktorija Aleksandrova ''Reklāmas komunikācijas emocionālo uzrunu ietekme uz patērētāju uztveri: Latvijas telekomunikāciju uzņēmumu piemērs'';

Tatjana Boikova "Patērētāju rīcību ietekmējošie faktori, iegādājoties un pārstrādājot ilgtspējīgo iepakojumu: ēdināšanas nozares (ēdiens līdzņemšanai un piegādei” analīze.

“Ideja par augstskolu noslēgumu darbu prezentācijām veidojusies pirms gandrīz 10 gadiem ar mērķi tuvināt akadēmisko pētījumu ietvaros atklāto un secināto komunikācijas praksei. Ik gadu Latvijas Universitātē ir desmitiem izcilu pētījumu sociālajās zinātnēs un tostarp arī, protams, komunikācijā, mediju studijās. LASAP pasākuma ietvaros tieši jomas profesionāļiem šie pētījumu atklājumi un secinājumi kļūst pieejami. Ne visi pētījumi tiešā veidā iedod jaunu skatījumu uz nozari kopumā, bet arī atsevišķu uzņēmumu un iestāžu, kā arī konkrētu sabiedrības paradumu jomā jaunatklāsme ir ļoti vērtīga”, saka idejas līdzautore un LU docētāja Inga Latkovska.

Liels paldies darbu autorēm un darbu vadītājiem!

Latvijas Asociācija sabiedrisko attiecību profesionāļiem (LASAP) ir neatkarīga profesionāļu apvienība, kas veido sabiedrisko attiecību nozares reputāciju, nodrošina zināšanu pārnesi sabiedrisko attiecību profesionāļu vidū, veicina biedriskumu, kā arī uzstāda nozares kvalitātes un ētikas standartus. Asociācija darbojas no 2001.gada 9.maija un šobrīd apvieno vairāk kā 100 nozares profesionāļus un akadēmiķus.

Dalīties