Šī gada 8. martā Lietuvas Republikas Seimā Viļņā notika Baltijas Asamblejas Izglītības, zinātnes un kultūras komitejas un Veselības, labklājības un ģimenes komitejas kopīgā sanāksme. Neskatoties uz izcilu zinātnieku un pētniecības iestāžu klātbūtni visās Baltijas valstīs, joprojām pastāv atšķirības zinātniskajā sniegumā un resursu sadalījumā, tādēļ sanāksmes mērķis bija izpētīt reģionālās sadarbības iespējas, lai paaugstinātu zinātnisko atpazīstamību un izcilību, vienlaikus nodrošinot stabilu veselības sistēmu attīstību.

Sanāksmē piedalījās arī Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes profesore un Diasporas un migrācijas pētījumu centra direktore Inta Mieriņa, kas sniedza ievadziņojumu par pētnieku aktuālajām vajadzībām un iespējamiem ieguvumiem no Baltijas līmeņa sadarbības. Šī sesija bija nozīmīgs brīdis Baltijas valstu pētnieciskajā sadarbībā, jo parlamentārieši, valdību pārstāvji un Baltijas valstu eksperti kopīgi vienojās par vienota Baltijas pētniecības fonda izveides nepieciešamību. Iniciatīvas mērķis ir veicināt Baltijas valstu zinātnieku sadarbību un tādu pētniecības projektu atbalstīšana, kas risina reģionālas problēmas. Šāds mērķis atbilst Baltijas Asamblejas vīzijai izveidot dinamisku Baltijas valstu zinātnieku kopienu, kurā pētnieki var viegli sadarboties un piekļūt finansējumam projektiem, kas dod labumu visam reģionam.

Plašāka informācija: https://www.baltasam.org/scientific-excellence-and-healthcare-cooperat#

Dalīties