Šā gada 8. martā notika Latvijas Universitātes 82. starptautiskā zinātniskā konferences Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija. LU Apgādā iznācis konferences tēžu krājums (sastādītāja – LU Bibliotēkas direktore Mārīte Saviča).

Ikvienam iespējams iepazīties ar referentu veiktajiem pētījumiem. Tematu loks aptver akadēmisko bibliotēku darbību, novadpētniecību, grāmatniecības vēsturi u.c.

Konferences referāti:

 • Baiba Holma (Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes asociētā profesore) – Veselībpratība: teorētiskie modeļi un jaunākie pētījumi;
 • Rita Žabaļuna (Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes maģistrantūras absolvente) – Latvijas augstākās izglītības iestāžu bibliotēku darbinieku individuālo vērtību saistība ar iesaistīšanos darbā;
 • Māris Pavlovs (LU Bibliotēkas galvenais bibliotekārs) – Bibliotēkas darbība akadēmiskā personāla priekšstatos;
 • Ilona Vēliņa-Švilpe (LU Bibliotēkas galvenā bibliotekāre) – LU Bibliotēkas serviss LU Akadēmiskajā centrā: studējošo vērtējums;
 • Gita Rozenberga (LU Bibliotēkas galvenā bibliotekāre) – Akadēmisko bibliotēku līdzdalība studiju procesā: e-kursu izstrāde;
 • Daina Pakalna (Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes docente) – Atmiņas par bērnības bibliotēkām;
 • Sandra Cīrule (Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes docente) – Novadpētniecības un dzimtas pētniecības rezultāti Bauskas novadā;
 • Laura Kreigere-Liepiņa (Latvijas Universitātes Bibliotēkas eksperte) – Liepājas pilsētas bibliotēkas kultūrvēsturiski nozīmīgs dāvinājums Latvijas Universitātei;
 • Viesturs Zanders (Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes profesors) – Vai kara laika grāmatniecība apsīkst?: latviešu grāmata (1914-1920);
 • Ilga Mantiniece (Latvijas Universitātes Bibliotēkas eksperte) – Grāmatniecības tēma Jāņa Rapas privātkolekcijā;
 • Vēsma Klūga (Latvijas Universitātes Bibliotēkas eksperte) – Filozofa LU profesora Augusta Milta (1928 – 2008) privātkolekcijas materiāli LU Bibliotēkā;
 • Andrejs Daņiļins (Latvijas Universitātes Bibliotēkas informācijas specialists, Humanitāro zinātņu fakultātes doktorants) – Krājumi ar Aspazijas dzejas tulkojumiem krievu valodā Latvijā no 19. gs beigām līdz mūsdienām;
 • Tālivaldis Kronbergs (Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes doktorants) – Vācu daiļliteratūras tulkojumi latviešu grāmatniecībā no 1991. līdz 2000. gadam;
 • Gita Rozenberga (LU Bibliotēkas galvenā bibliotekāre), Mārīte Saviča ((LU Bibliotēkas direktore) – Atmiņas institūciju loma sabiedriskā zinātnē (citizen science).

Konferences tēžu krājums atrodams šeit: https://doi.org/10.22364/luszk.82.bibliz.tk

Dalīties