Konkursā uz akadēmiskajiem amatiem SZF Sociālo un politisko pētījumu institūtā pieteikušies:

 1.  Uz vadošā pētnieka amatu socioloģijas un sociālā darba nozarē, sociālās antropoloģijas apakšnozarē (3 vietas) pieteikušies trīs pretendenti – Dr.sc.soc. Baiba Bela, PhD.Garets Hamiltons, PhD.Aivita Putniņa;
 2. Uz vadošā  pētnieka amatu politikas zinātnes nozarē, salīdzinošās politikas apakšnozarē (2 vietas) pieteikušies divi  pretendenti – Dr.sc.pol. Ieva Birka un D.sc.pol. Jānis Ikstens;
 3.  Uz vadošā pētnieka amatu politikas zinātnes nozarē, starptautiskās politikas apakšnozarē (1 vieta) pieteicies viens pretendents – Dr.sc.pol. Didzis Kļaviņš;
 4.  Uz vadošā pētnieka amatu politikas zinātnes nozarē, pārvaldes un administrācijas apakšnozarē (1 vieta) pieteikusies viena pretendente – Dr.sc.pol. Iveta Reinholde;
 5. Uz vadošā pētnieka amatu politikas zinātnes nozarē, politikas teorijas apakšnozarē (1 vieta) pieteicies viens pretendents – Dr.sc.pol. Valts Kalniņš;
 6. Uz vadošā pētnieka amatu plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas nozarē, bibliotēkzinātnes apakšnozarē (1 vieta) pieteicies viens pretendents – Dr.philol. Viesturs Zanders;
 7. Uz vadošā pētnieka amatu plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas nozarē, komunikācijas teorijas apakšnozarē (2 vietas) pieteikušies divi pretendenti –PhD. Sergii Pakhomenko un Dr.hist. Vita Zelče;
 8.  Uz pētnieka (Dr.)  amatu socioloģijas un sociālā darba nozarē, sociālās antropoloģijas apakšnozarē (1 vieta) pieteicies viens pretendents – PhD.Artūrs Pokšāns;
 9. Uz pētnieka amatu socioloģijas un sociālā darba nozarē, sociālās antropoloģijas apakšnozarē (2 vietas) pieteikušies divi pretendenti –Mg. Kārlis Lakševics un Mg. Māra Neikena;
 10.  Uz zinātniskā asistenta amatu socioloģijas un sociālā darba nozarē, sociālās politikas un sociālā darba organizācijas apakšnozarē (1 vieta) pieteikusies viena pretendente – Mg. Aiga Romāne-Meiere; 
 11. Uz zinātniskā asistenta amatu socioloģijas un sociālā darba nozarē, citā socioloģijas un sociālā darba apakšnozarē (izglītības socioloģija) (1 vieta) pieteikusies viena pretendente – Mg. Solvita Lazdiņa;
 12. Uz zinātniskā asistenta amatu socioloģijas un sociālā darba nozarē, citā socioloģijas un sociālā darba apakšnozarē (migrācijas socioloģijas) (1 vieta) pieteikusies viena pretendente – Mg. Zane Meļķe.

Dalīties