Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes un Sociālo un politisko pētījumu institūta (SPPI) vadošie pētnieki Dr. Ieva Birka un Dr. Didzis Kļaviņš piedalījās 16. Baltijas jūras reģiona forumā Turku Universitātē Somijā, kuras ietvaros notika tikšanas ar Baltijas jūras valstu padomes (CBSS) finansētā projekta " Prepared Together: Stronger Together " īstenošanas partneriem.

Latvijas Universitāte pašlaik ir vadošais partneris CBSS finansētā projektā, kura mērķis ir veicināt labāku sagatavotību mainīgai drošības videi Baltijas jūras reģionā. Projekts tika uzsākts 2023. gada beigās un turpināsies līdz 2025. gada 30. septembrim. Projekts veido sadarbības tīklus un veicina Latvijas Universitātes, Somijas Ārpolitikas institūta un Helmuta Šmita Universitātes Vācijā sadarbību drošības, krīžu pārvaldības un diplomātijas jomās.

Pašlaik projekta komanda veic pilsētu sagatavotības aptauju trijās valstīs, lai noskaidrotu iedzīvotāju uztveri par draudiem un gatavību reaģēt uz iespējamām katastrofām. Pamatojoties uz aptaujas datiem, tiks sagatavoti ieteikumi un noteiktas turpmākās darbības jomas.

Tikšanās Baltijas jūras reģiona forumā bija iespēja pārrunāt projekta līdzšinējo progresu, plānot nākamo klātienes tikšanos Latvijā un veidot jaunus kontaktus.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par projektu un tā īstenošanas gaitu, lūdzu, sazinieties ar Dr. Ievu Birku (ieva.birka@lu.lv) vai Dr. Didzi Kļaviņu (didzis.klavins@lu.lv).
 


 

Projekta "Prepared Together: Stronger Together" atsauce:

"Šī publikācija ir finansēta ar Baltijas jūras valstu padomes (CBSS) Projekta atbalsta fonda (PSF) līdzekļiem.

CBSS nenodrošina nekādas garantijas attiecībā uz informācijas precizitāti vai pilnīgumu šajā publikācijā. Publikācijā paustie viedokļi, atziņas, interpretācijas un secinājumi ir tikai autoru pašu viedokļi un nepārstāv CBSS oficiālo nostāju."

“This publication has been funded by the Council of the Baltic Sea States (CBSS) Project Support Facility (PSF).

The CBSS does not make any warranties with respect to the accuracy or completeness of the information in this publication. The views, findings, interpretations and conclusions expressed in the publication are those of the author(s) and do not necessarily represent the official position of the CBSS.”

Dalīties