Pievienojies diskusijai-sarunai "Cik daudz jau zinām par LGBTQ vēsturi Latvijā? Ko (vēl)amies uzzināt?", kas notiks 11. jūnijā no plkst. 18.00 līdz 19.30 Kaņepes Kultūras centrā.

Dalībnieki:
- Ineta Lipša*, Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta vadošā pētniece un projekta "Starp valsts iestāžu uzraudzību un neiejaukšanos: viendzimuma seksuālo subkultūru prakses Padomju Latvijā, 1954. — 1991." zinātniskā vadītāja;

- Kārlis Vērdiņš*, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Kultūras, sabiedrības un vides pētījumu nodaļas vadītājs un vadošais pētnieks;

- Marita Zitmane, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes asociētā profesore, Komunikācijas studiju nodaļas vadītāja un Sociālo un politisko pētījumu institūta vadošā pētniece.

Par LGBTQ vēsturi Latvijā visbiežāk dzirdam reizi gadā. Saistībā ar plānoto "Rīgas praidu" (vai "Baltijas praidu") tiek ziņots, kurā gadā tas Rīgā noticis pirmo reizi (atgādinājumam — 2005.gadā). Reizi no reizes uzzinām, ka LGBT+ vēsture nav "rietumu eksporta" rezultāts. Gan Ritas Rudušas grāmata "Pagrīdes citādība. Homoseksuāļi Padomju Latvijā", gan Inetas Lipšas grāmata "LGBTI vēsture Latvijā pēdējos 100 gados", gan arī grāmatā izdotā Kaspara Aleksandra Irbes "Slēptā dzīve. Homoseksuāļa dienasgrāmata 1927. — 1949." atklāj arvien jaunus un jaunus LGBTQ dzīves, sadzīves un arī izdzīvošanas aspektus līdz 2005.gadam.

Laiks rit un mainās paaudzes, atmiņas sāk balēt un svarīgas nianses piemirstas. Ir būtiski ne vien zināt LGBTQ vēsturi mums kopīgās Latvijas vēstures ietvarā, bet arī novērtēt priekšgājēju veikumu, saprast viņu rīcību ietekmējušos apstākļus. Tāpēc diskusijas—sarunas "Cik daudz jau zinām par LGBTQ vēsturi Latvijā? Ko (vēl)amies uzzināt?" nolūks ir gan atgādināt par jau atklāto, gan šobrīd pētīto un nākotnē iecerēto, saprast zināmo un nezināmo. Protams, ne mazāk svarīgs akcents ir aicināt atsaukties laikabiedrus, kuri varētu sniegt liecības arī par padomju okupācijas laiku.

Diskusiju—sarunu "Cik daudz jau zinām par LGBTQ vēsturi Latvijā? Ko (vēl)amies uzzināt?" vadīs Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes doktorants Tālivaldis Kronbergs.

*Latvijas Zinātnes padomes finansētā projekta "Starp valsts iestāžu uzraudzību un neiejaukšanos: viendzimuma seksuālo subkultūru prakses Padomju Latvijā, 1954. —1991." (Nr.lzp-2021/1-0167) dalībnieki.

Dalīties