Projekta “Inovatīva un iekļaujoša pārvaldība sabiedrības iesaistes, uzticības, komunikācijas veicināšanai mērķis ir radīt jaunas zināšanas un risinājumus ilgtspējīgai sabiedrības un valsts attīstībai, lai veicinātu sabiedrības iesaisti, uzticēšanos un komunikāciju demokrātijas mazināšanās un valsts noturības vājināšanās kontekstā.

Izmantojot starpdisciplināru un iekļaujošu pieeju, projektā tiek pētītas četras savstarpēji saistītas dimensijas:

  • jauni līdzdalības risinājumi demokrātiskos procesos
  • sabiedrības iesaiste politikas veidošanā
  • institucionāla uzticēšanās un izturība pret dažādiem draudiem,
  • stratēģiskā komunikācija pārvaldībā.

Transversālais jautājums - kā Covid-19 pandēmija ir ietekmējusi sabiedrības līdzdalības un komunikācijas procesus un kā tā ir mainījusi uzticēšanos institūcijām un demokrātijas noturību.

Projekta aktivitātes un darba grupu sadalījums redzams grafikā (klikšķinot uz attēla, shēmu iespējams aplūkot lielākā izmērā):

Projekta komanda

Zinātniskais vadītājs: Asoc. prof. Visvaldis Valtenbergs (no 01.02.2022-01.08.2023 prombūtnē; šajā laikā p.i. Doc. Renārs Felcis)

Vadošie pētnieki: prof. Jānis Ikstens, prof. Iveta Reinholde, doc. Jurijs Ņikišins, doc. Klinta Ločmele

Pētnieki, eksperti: Velta Skolmeistere, Inga Latkovska, Mārtiņš Pričins, Anastasija Tetarenko, Līva Kalnača, Juris Pupčenoks, Daiga Kamerāde, Alina Ostling

Projekts: «Inovatīva un iekļaujoša pārvaldība sabiedrības iesaistes, uzticības, komunikācijas veicināšanai» Nr. VPP-LETONIKA-2021/3-0004

Īstenošanas periods: 20.12.2021. līdz 19.12.2024.

Finansējums: 427,000 Eur

Īstenotājs: Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte