Erasmus+ maksimālās mēneša stipendijas likmes no EK budžeta studijām 2018./2019.

Valstu grupasValstisStipendijas likmes
1. grupa: dalībvalstis ar augstām dzīves izmaksāmDānija, Somija, Zviedrija, Islande, Īrija, Luksemburga, Lielbritānija, Lihtenšteina, Norvēģija 520 EUR mēnesī
2. grupa:  dalībvalstis ar vidējām dzīves izmaksāmAustrija, Beļģija, Nīderlande, Vācija, Francija, Itālija, Spānija, Portugāle, Grieķija, Kipra, Malta470 EUR mēnesī
3. grupa:  dalībvalstis ar zemākajām dzīves izmaksāmBulgārija, Rumānija, Horvātija, Slovēnija, Maķedonija, Čehija, Slovākija, Polija, Ungārija, Turcija, Igaunija, Lietuva420 EUR mēnesī
* Erasmus+ stipendija var būt piešķirta viena semestra studijām ārvalstu partneraugstskolā. LU nevar garantēt papildu finansējuma piešķiršanu Erasmus+ studiju perioda pagarināšanas gadījumā. **Erasmus+ fiksētā stipendijas likme var tikt palielināta par 100 EUR tiem studiju mobilitātes dalībniekiem, kuri ir iesnieguši izziņu par maznodrošinātās personas statusu, kas ir spēkā Erasmus+ perioda sākumā.