KURSA DARBS 1 KURSA DARBS 2 BAKALAURA DARBS MAĢISTRA DARBS
Tēmas pieteikšana

Līdz 10.10.2019.

Iesniedzot iesniegumu studiju metodiķei

Līdz 16.11.2019.

Iesniedzot iesniegumu studiju metodiķei

2.kursa studenti

Līdz 30.11.2019.

Iesniedzot iesniegumu studiju metodiķei

3.kursa studenti

Obligāta dalība konferencē 29.02.2020.

Līdz 15.02. maģistra darbu vadītājiem iesniedzamas vismaz 20 lappuses

2.kursa studenti

Tēmas un vadītāja apstiprināšana

Sekojošajā nodaļas sēdē

Sekojošajā nodaļas sēdē

Sekojošajā nodaļas sēdē

Tēmas precizēšana

Līdz 20.10.2019.

Iesniedzot darba vadītāja apstiprinātu iesniegumu studiju metodiķei

2.kursa studenti

Līdz 05.02.2020.

Iesniedzot darba vadītāja novīzētu iesniegumu studiju metodiķei

2.kursa studenti

Līdz 05.02.2020.

Iesniedzot darba vadītāja novīzētu iesniegumu studiju metodiķei

 

3.kursa studenti

Līdz 09.03.2020.

Iesniedzot darba vadītāja novīzētu iesniegumu studiju metodiķei

 

2.kursa studenti

Melnraksta iesniegšana

Līdz 04.12.2019.

Elektroniski augšupielādējot e-studijās

2.kursa studenti

Līdz 06.04.2020.

Elektroniski augšupielādējot e-studijās

2.kursa studenti

Līdz 23.04.2020.

Elektroniski augšupielādējot e-studijās

3.kursa studenti

Līdz 07.05.2020.

Elektroniski augšupielādējot e-studijās

2.kursa studenti

Tīrraksta iesniegšana

Līdz 06.01.2020.

Elektroniski augšupielādējot e-studijās

2.kursa studenti

Līdz 14.05.2020.

Elektroniski augšupielādējot e-studijās

2.kursa studenti

Līdz 29.05.2020.

Iesniedzot elektronisku un 2 drukātas versijas studiju metodiķei

3.kursa studenti

Līdz 05.06.2020.

Iesniedzot elektronisku un 2 drukātas versijas studiju metodiķei

2.kursa studenti

Aizstāvēšana

17.01.2020.

2.kursa studenti

04.06.-05.06.2020.

2.kursa studenti

15.06.-16.06.2020.

3.kursa studenti

18.06.-19.06.2020.

2.kursa studenti