KURSA DARBS 1 KURSA DARBS 2 BAKALAURA DARBS MAĢISTRA DARBS
Tēmas pieteikšana

Līdz 05.10.2018.

Iesniedzot iesniegumu studiju metodiķei

Līdz 16.11.2018.

Iesniedzot iesniegumu studiju metodiķei

2.kursa studenti

Līdz 30.11.2018.

Iesniedzot iesniegumu studiju metodiķei

3.kursa studenti

Obligāta dalība konferencē 23.02.2019.

Līdz 15.02. maģistra darbu vadītājiem iesniedzamas vismaz 20 lappuses

2.kursa studenti

Tēmas un vadītāja apstiprināšana Sekojošajā nodaļas sēdē Sekojošajā nodaļas sēdē Sekojošajā nodaļas sēdē
Tēmas precizēšana

Līdz 20.10.2018.

Iesniedzot darba vadītāja apstiprinātu iesniegumu studiju metodiķei

2.kursa studenti

Līdz 05.02.2019.

Iesniedzot darba vadītāja novīzētu iesniegumu studiju metodiķei

2.kursa studenti

Līdz 05.02.2019.

Iesniedzot darba vadītāja novīzētu iesniegumu studiju metodiķei

3.kursa studenti

Līdz 09.03.2019.

Iesniedzot darba vadītāja novīzētu iesniegumu studiju metodiķei

2.kursa studenti

Melnraksta iesniegšana

Līdz 04.12.2018.

Elektroniski augšupielādējot e-studijās

2.kursa studenti

Līdz 03.04.2019.

Elektroniski augšupielādējot e-studijās

2.kursa studenti

Līdz 23.04.2019.

Elektroniski augšupielādējot e-studijās

3.kursa studenti

Līdz 07.05.2019.

Elektroniski augšupielādējot e-studijās

2.kursa studenti

Tīrraksta iesniegšana

Līdz 08.01.2019.

Elektroniski augšupielādējot e-studijās

2.kursa studenti

Līdz 14.05.2019.

Elektroniski augšupielādējot e-studijās

2.kursa studenti

Līdz 22.05.2019.

Iesniedzot elektronisku un 2 drukātas versijas studiju metodiķei

3.kursa studenti

Līdz 30.05.2019.

Iesniedzot elektronisku un 2 drukātas versijas studiju metodiķei

2.kursa studenti

Aizstāvēšana

18.01.2019.

2.kursa studenti

06.06.-07.06.2019.

2.kursa studenti

11.06.-12.06.2019.

3.kursa studenti

13.06.-14.06.2019.

2.kursa studenti