Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte (LU SZF) aicina vidusskolēnus sešas sestdienas apmeklēt profesionālās izaugsmes kursus, lai iegūtu dziļāku izpratni par sociālajām zinātnēm un praktiskas zināšanas karjeras veidošanai jebkurā nozarē. Bezmaksas nodarbības sabiedrībā zināmu profesionāļu un LU SZF mācībspēku komandas vadībā norisināsies no 2023. gada 28. janvāra attālināti, platformā Zoom.

Šo nodarbību – Jauno profesionāļu skolu – mērķis ir sniegt motivētiem vidusskolēniem atspēriena punktu un vērtīgas zināšanas, kas var noderēt, uzsākot savu nākamo izglītības posmu un karjeru. Turklāt skolēni, kuri sekmīgi nokārtos skolas noslēguma pārbaudījumu, saņems diplomu un iegūs īpašas priekšrocības studiju uzsākšanai LU SZF īstenotajā atbilstīgā bakalaura studiju programmā, palielinot iespējas studēt par valsts budžeta līdzekļiem.

Katru sestdienu visi skolu dalībnieki uzsāks ar kopīgu lekciju, kurā ar savu pieredzi un redzējumu dalīsies Rihards Bambals, Valsts kancelejas Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departamenta vadītājs, Inga Spriņģe,  žurnāliste, viena no “Re:Baltica” dibinātājām, Rasma Pīpiķe, zināšanu pārneses kustības RA.DU aizsācēja un biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" dibinātāja, Olga Kazaka, sabiedrisko attiecību aģentūras “A. W. Olsen & Partner” partnere, Latvijas Universitātes docente, Ance Kristāla, dzejniece, socioloģe, LKA Zinātniskās pētniecības centra zinātniskā asistente, lektore, un Uldis Zariņš, Kultūras ministrijas valsts sekretāres vietnieks kultūrpolitikas jautājumos, bibliotēku nozares stratēģis, pēdējo desmit gadu laikā aktīvi piedalījies bibliotēku nozares un digitālo bibliotēku attīstības procesos kā Latvijā, tā Eiropā.

Pēc kopīgajām lekcijām vidusskolēni tālāk tiek sadalīti grupās pēc sevis izvēlētajām 6 programmām. Jauno antropologu skolā skolēni varēs uzzināt plašāk par to, kas ir antropoloģija, par tās priekšvēsturi, attīstību un izpētes virzieniem, kā arī dažādām metodēm un pētījuma ētiku. Vidusskolēni noskaidros, kādas ir māju robežas, kā antropologi pēta cilvēku attiecības un dzimti, kā arī, kas ir atkritumi antropoloģijā un kā cilvēki veido savus paradumus un priekšstatus.

Jauno politiķu skolā vidusskolēni varēs uzzināt vairāk par to, ko Krievijas karš Ukrainā nozīmē Eiropas un starptautiskajai drošībai, un diskutēt, vai politiķis spēj mainīt pasauli, noskaidrot, kāpēc cilvēki vēl joprojām balso un kur ir klimata pārmaiņas mūsdienu politiskajā dienaskārtībā. Visbeidzot skolēni varēs atklāt, kā cīnīties pret apdraudējumiem kibertelpā un piedalīties inovāciju laboratorijā. Jauno komunikācijas speciālistu skolā skolēni iepazīsies ar filmēšanas, montāžas un grafiskā dizaina teorētisko pusi jeb, ko nozīmē "radošajam lidojumam labvēlīgi laikapstākļi", uzzinās, kas ir mediju notikumi un kā izvairīties no dezinformācijas slazdiem, kā arī to, ko nozīmē būt žurnālistam 21. gadsimtā un vai "influenceris" ir nākotnes profesija.

Jauno sociologu skolā varēs iepazīties ar socioloģijas darba lauku, uzzināt vairāk par ilgtspējīgas attīstības vadību, kā arī piedalīties praktiskās nodarbībās par sociālo mediju pētījumiem, migrācijas jautājumiem un pasaules (ne)kārtību. Savukārt Jauno informācijas speciālistu skolā vidusskolēni apgūs informācijas pārvaldības pamatprincipus, trenēs godīgo citēšanu un uzzinās vairāk par tekstu kā radošuma produktu. Visbeidzot Jauno sociālo darbinieku skolā vidusskolēni iepazīs, kā mainījusies un mainās sabiedrība, kas ir dzīvesspēka pieeja sociālajā darbā, un to, kā speciālisti strādā ar jauniešiem ielu vidē un dažādās kopienās. Skolēni arī uzzinās vairāk par sociālo uzņēmējdarbību, par sociālās nevienlīdzības cēloņiem un par brīvprātīgā darba iespējām un perspektīvām.

Nodarbības norisināsies no plkst. 10.00 līdz 13.30 2023. gada 28. janvārī, 4., 11., 18. un 25. februārī un 4. martā.

Dalībnieki, kuri sekmīgi nokārtos skolas noslēguma pārbaudījumu, saņems diplomu un iegūs īpašas priekšrocības studiju uzsākšanai LU SZF īstenotajā atbilstīgā bakalaura studiju programmā – līdz pat 100 papildu punktiem, palielinot iespējas studēt par valsts budžeta līdzekļiem.

Pieteikšanās līdz 25.01.2023.: szf.lu.lv

 

Dalīties